Shitet objekti me destinim komercial /rezidencial  në zonën qendër të Prishtinës.

Ky objekt është i përbërë nga pjesa komerciale me sipërfaqe 743 m 2 e cila për momentin gjeneron të hyra mujore 6,000 euro, si dhe pjesa rezidenciale me siperfaqe 718 m 2.

Ky objekt është i përshtatshëm për investim duke pasur parasysh që mundet me u lëshuar me qera për ambasada , residenca por edhe për destinime tjera komerciale.

Për më shumë detaje caktojeni takimin përmes email apo telefon, me një nga këshilltarët e KRG.

—————————————————————————————————————————————–

Commercial / residential building for sale in the center of Pristina. This building is composed of commercial part with total of 743 m 2 area, which currently generates a monthly income of 6,000 euros, as well as the residential area in total of 718 m 2. This building is suitable for investment, considering that it is very suitable for renting to embassies also for other commercial purposes. For further more details set the appointment through email or telephone with KRG adviser.